Ochrona znaku towarowego - co daje i na czym polega? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Co daje ochrona znaku towarowego?

  • Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy daje prawo wyłączne do jego używania oraz do zakazywania konkurentom kopiowania, naśladowania i pasożytowania na renomie i reputacji zarejestrowanego znaku.
  • Zarejestrowanie własnego znaku towarowego (logo) zabezpieczy przed  używaniem go przez innych do oznaczania wyrobów bądź usług.
  • Zastrzeżenie znaku to skuteczne narzędzie marketingu i reklamy, zastrzeżony znak można także zastawić, sprzedać, wnieść do spółki tytułem aportu, udzielać licencji na jego wykorzystanie.
  • Zarejestrowanie logo (nazwy) odgrywa ogromną rolę w strategii budowania wizerunku i renomy przedsiębiorstwa oraz w promocji towarów, na których się znajduje.
Na czym polega używanie znaku towarowego?

Ochrona znaku towarowego daje uprawnionemu wyłączne prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. Używanie polega w szczególności na:

  • Umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniu, wprowadzaniu tych towarów do obrotu, a także oferowaniu usług pod tym znakiem.
  • Umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług tj. np. na drukach zamówień, fakturach.
  • Posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Zwrot „w szczególności” oznacza, że wyliczenia mają charakter przykładowy. Używanie znaku może oznaczać także inne zachowania uprawnionego.

wsteczna górę