Patent

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Patent

Co to jest patent?

Patent jest rodzajem monopolu przyznawanego wynalazcy na danym terytorium w określonym czasie.

W Polsce decyzje o udzieleniu patentu wydaje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Patent przyznaje uprawnionemu wyłączne prawo do wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży oraz importu produktu lub stosowania sposobu opartego na wynalazku. Uprawniony z patentu może także zakazać takich działań innym podmiotom, nie mających jego zgody.

Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego. O udzielonych patentach ogłasza się w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". Potwierdzeniem udzielonego patentu jest dokument patentowy.

ZOBACZ PRZYKŁAD DOKUMENTU PATENTOWEGO

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?