Prawo ochronne na wzór użytkowy

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Co to jest prawo ochronne na wzór użytkowy?

Na wzory użytkowe udzielane są przez Urząd Patentowy prawa ochronne. Prawo ochronne na wzór użytkowy to prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa lub regionu, na który prawo ochronne jest udzielone. Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych. Udzielenie prawa ochronnego stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.

ZOBACZ PRZYKŁAD ŚWIADECTWA OCHRONNEGO

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?