Czas trwania ochrony

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Czas trwania ochrony

Kiedy rozpoczyna się ochrona wzoru użytkowego?

Ochrona rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym. Jednak skuteczne dochodzenie roszczeń oraz podejmowanie działań prawnych przeciwko nieuprawnionemu użyciu wzoru użytkowego możliwe jest dopiero po uzyskaniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?