Czas ochrony wzoru przemysłowego

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Czas ochrony wzoru przemysłowego

Jak długo trwa ochrona wzoru przemysłowego?

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udziela się na 25 lat od daty doko­nania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, podzielone na pięcioletnie okresy, pod warunkiem uiszczenia opłaty za okresy ochronne.

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?