Wzory użytkowe - Rejestracja i Zgłoszenie - Kancelaria Patentowa Apatent

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Wzory użytkowe

Jakie cechy musi posiadać wzór użytkowy, aby otrzymał prawo ochronne?

Schemat wzoru użytkowego

Czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy wynosi maksymalnie 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym.

Dokumenty wymagane przez naszą kancelarię potrzebne do zgłoszenia wzoru użytkowego:

  • numery NIP, PESEL / REGON (osoby prawne)
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej gdy zgłaszającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  • aktualny KRS – w przypadku gdy zgłaszającym jest spółka prawa handlowego
  • adres zamieszkania - jeśli zgłaszającym jest osoba fizyczna
  • dane twórcy wzoru użytkowego - jeżeli jest on inny niż zgłaszający
  • pełnomocnictwo
wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?