Wspólnotowe Znaki Towarowe - Kancelaria Apatent Radecki

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Znaki towarowe

Dlaczego warto nas wybrać?

Ponad 30 lat doświadczenia

Służymy fachowym doradztwem i ekspercką wiedzą rzeczników patentowych

Setki zarejestrowanych znaków towarowych

w kraju i za granicą

Krótki czas realizacji usługi

Badanie i zgłoszenie znaku do 4 dni

Konkurencyjne ceny

Z nami zapłacisz niższe opłaty urzędowe

 

Warto wiedzieć

Co daje rejestracja znaku towarowego?

 • Wyłączne prawo używania zastrzeżonej nazwy i logo do promowania własnych towarów i usług, a jednocześnie skuteczne narzędzie do zapobiegania podszywaniu się przez konkurencję pod chronioną markę,
 • Prawo do legalnego posługiwania się symbolem ® uzyskanej rejestracji, -Skuteczną ochronę domeny internetowej przed próbami zawłaszczenia jej przez konkurencję,
 • Możliwość blokowania reklam i aukcji internetowych, w których bezprawnie użyto zastrzeżonego znaku towarowego lub w których sprzedawane są podrabiane towary.

Na czym polega zastrzeżenie znaku towarowego?

Zastrzeżenie znaku towarowego polega na zgłoszeniu i zarejestrowaniu go we właściwym Urzędzie ds. własności przemysłowej. Ochronę znaku można uzyskać korzystając z procedury

 • rajowej (np. ochrona tylko w PL),
 • regionalnej (np. ochrona w 28 krajach Unii Europejskiej),
 • międzynarodowej (ochrona w wybranych krajach świata).

Prawo ochronne na zarejestrowany znak towarowy trwa 10 lat i może być przedłużane w nieskończoność

Czy ochrona jest obowiązkowa? Kiedy się zaczyna? Od czego zależą koszty urzędowe?

 • Zastrzeżenie znaku zgodnie z przepisami nie jest obowiązkowe ale jeśli poważnie traktuje się swoją markę i zaangażowane w nią pieniądze, energię i know-how warto to jak najszybciej zrobić.
 • Początek ochrony znaku towarowego na który udzielono prawo ochronne rozpoczyna się od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie ds. własności przemysłowej.
 • Koszt opłat urzędowych a rejestrację znaku towarowego uzależniony jest od ilości klas, w których sklasyfikowano towary i usługi oznaczane Twoim znakiem.

 

Jak wygląda współpraca z nami

1
Analiza i zbadanie zdolności rejestrowej znaku
Analiza znaku i ustalenie jego zakresu ochronnego, w przypadku znalezienia podobnych znaków doradztwo jakie należy podjąć działania aby uniknąć ryzyka kolizji prawnej.
2
Zgłoszenie znaku do właściwego urzędu
Podczas procedury zgłoszeniowej sprawujemy opiekę nad zgłoszeniem obejmującą korespondencję z urzędem i dokonywanie niezbędnych czynności w celu otrzymania decyzji o udzieleniu ochrony.
3
Procedura zgłoszeniowa przed właściwym urzędem
Badanie formalnoprawne i zdolności rejestracyjnej znaku. Publikacja znaku rozpoczynająca 3 miesięczny okres sprzeciwowy wobec zgłoszonego znaku.
4
Rejestracja znaku
kończy procedurę zgłoszeniową.
5
Dowód rejestracji znaku
Dokument stwierdzający udzielenie prawa wyłącznego przesyłamy do zgłaszającego.

 

 1. Analiza postaci znaku i zakresu towarów lub usług dla których znak jest przeznaczony Doradztwo przy wyborze optymalnej strategii ochronnej dla zastrzeganego znaku towarowego. Pomoc w ustaleniu optymalnej postaci zastrzeganego oznaczenia dla celu uzyskania ochrony znaku towarowego. Analiza zastrzeganego znaku pod kątem istnienia bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku, które uniemożliwiają uzyskanie ochrony w Urzędzie Patentowym. Właściwe sklasyfikowanie towarów i usług oraz elementów graficznych na potrzeby badania zdolności rejestracyjnej znaku towarowego.
 2. Badanie zdolności rejestrowej znaku nie daje 100 % pewności zastrzeżenia znaku, jednakże minimalizuje ryzyko niepotrzebnych nakładów na promocję znaku i niebezpieczeństwo naruszenia praw osób trzecich. W przypadku znalezienia wcześniejszych znaków podobnych doradzamy jakie należy podjąć działania aby obejść przeszkody w dokonaniu rejestracji. Celem badania jest maksymalizacja szans na uzyskanie ochrony.
 3. Zgłoszenie znaku do właściwego urzędu. Opieka nad zgłoszeniem do czasu wydania decyzji warunkowej przez Urząd Patentowy. W tym czasie prowadzimy korespondencję z Urzędem Patentowym i podejmujemy działania niezbędne do otrzymania pozytywnej decyzji o udzieleniu ochrony. informujemy klienta o stanie jego sprawy.
 4. Procedura zgłoszeniowa przed właściwym Urzędem. Po sprawdzeniu przez urząd warunków formalnych i zdolności rejestracyjnej znaku następuje publikacja zgłoszenia znaku i okres sprzeciwowy. Procedura zgłoszeniowa przed Urzędem Patentowym RP trwa około 6 miesięcy.
 5. Rejestracja znaku. Jeśli sprzeciwów nie było lub zostały odrzucone następuje rejestracja znaku. W Polsce rejestracja uzależniona jest od spełnienia formalnego warunku uiszczenia opłat urzędowych za 10 letni okres ochronny, o czym szczegółowo informujemy.
 6. Dowód rejestracji znaku. Po wydaniu przez właściwy urząd dokumentu stwierdzającego udzielenie prawa wyłącznego przesyłamy go zgłaszającemu. W Polsce jest to świadectwo ochronne na znak towarowy, w Unii Europejskiej certyfikat rejestracji.

 

Minimalne koszty rejestracji znaku towarowego wynoszą

Badanie i zgłoszenie znaku w Polsce

od 750 PLN

Badanie i zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej

od 1250 PLN

Badanie i zgłoszenie międzynarodowe znaku towarowego

od 1500 PLN

Minimalne opłaty urzędowe za zgłoszenie i 10 letni okres ochronny to koszty zaczynające się od

od 890 PLN

od 850 Euro

zależy od ilości wybranych krajów np. 1249 CHF – ochrona w (USA,RU,JP)

 

Koszt wykonania tylko oceny czy nie narusza się cudzego znaku/szans uzyskania ochrony - badania znaku to kwota od 250 PLN.

Usługa badania i zgłoszenia znaku obejmuje także opiekę nad zgłoszeniem do momentu uzyskania rejestracji. Do cen świadczonych za nasze usługi należy doliczyć podatek VAT.

 

W celu zgłoszenia znaku towarowego przez naszą kancelarię potrzebujemy:

 • zastrzegany znak w formie elektronicznej (JPG, CDR, PDF)
 • wykaz usług lub towarów, do oznaczania których znak będzie przeznaczony
 • numery NIP /REGON (osoby prawne)
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - gdy zgłaszającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • aktualny KRS – w przypadku gdy zgłaszającym jest spółka prawa handlowego
 • podpisane pełnomocnictwo

 

Dowiedz się więcej:

+48 516 188 991
+48 504 136 020
+48 34 323 08 31

email: patent@apatent.pl

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?