Rozwiązania, które nie są wynalazkami

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Rozwiązania, które nie są wynalazkami

Jakie rozwiązania nie są wynalazkami ?

Z mocy prawa za wynalazki nie uznaje się:

  • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;

  • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;

  • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;

  • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;

  • programów do maszyn cyfrowych;

  • przedstawienia informacji.

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?