Nowość wynalazku

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Nowość wynalazku

Co oznacza pojęcie nowości wynalazku ?

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się zasadniczo wszystko to, co przed datą pierwszeństwa (najczęściej zgłoszenia wynalazku) zostało w jakikolwiek sposób udostępnione do wiadomości powszechnej.

Ujawniona gdziekolwiek na świecie informacja o istocie wynalazku – w formie pisemnej, ustnej, poprzez wystawienie, czy używanie – stanowi część stanu techniki.

Bardzo ważne jest utrzymanie w tajemnicy istoty wynalazku przed dokonaniem zgłoszenia.

Prezentacja na konferencji naukowej, publikacja w czasopiśmie, ujawnienie na wystawie bądź w katalogu firmowym powoduje, że wynalazek traci cechę nowości, a przez to traci zdolność patentową.

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?