Przykłady wynalazków

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Przykłady wynalazków

Jakie mogą być przykłady wynalazków ?

W zależności od przedmiotu rozwiązania technicznego wyróżnia się cztery podstawowe kategorie wynalazków:

- wytwór zdeterminowany przestrzennie ( np. urządzenie, maszyna, narzędzie, układ elektryczny),

- wytwór bezpostaciowy (np. związek chemiczny, środek spożywczy, kompozycja kosmetyczna),

- sposób postępowania (np. sposób wytwarzania produktu, sposób pomiaru własności fizycznych lub chemicznych),

- zastosowanie (nowe zastosowanie znanej substancji lub użycie takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie np. w postaci nowej kategorii leków).

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?