Charakter techniczny wzoru użytkowego

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Charakter techniczny wzoru użytkowego

Co oznacza pojęcie „charakter techniczny” ?

Charakter techniczny wzoru użytkowego sprowadza się do rozwiązania problemu technicznego dotyczącego kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotów o trwałej postaci w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb człowieka. Rozwiązanie o technicznym charakterze do­tyczy zawsze określonej dziedziny techniki i odnosi się do zagadnienia technicznego, które zostało scharakteryzowane środkami technicznymi.

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?