Użyteczność wzoru użytkowego

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Użyteczność wzoru użytkowego

Co oznacza pojęcie "użyteczne rozwiązanie"?

Użyteczność to możliwość osiągnięcia celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu wytworu lub korzystaniu z wytworów według wzoru użytkowego. Użyteczności nie należy odnosić wyłącznie do walorów użytkowych przedmiotu mających znaczenie dla nabywcy. Rozwiązanie uznaje się za użyteczne nawet gdy ma gorsze walory użytkowe od innych podobnych, ale jest łatwiejsze w produkcji, transporcie bądź składowaniu, a w konsekwencji tańsze i bardziej dostępne.

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?