Nowość wzoru przemysłowego

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Nowość wzoru przemysłowego

Co oznacza nowość wzoru przemysłowego?

Wzór uważa się za nowy, jeżeli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przed datą pierwszeństwa jaką na ogół jest data dokonania zgłoszenia do rejestracji wzoru, którego ochrony się żąda.

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistot­nymi szczegółami.

Brak geograficznego ograniczenia w zakresie publicznego udostępnienia powoduje, iż nowość musi być światowa.

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?