Co daje ochrona znaku towarowego?

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Co daje ochrona znaku towarowego?

Na czym polega używanie znaku towarowego?

Ochrona znaku towarowego daje uprawnionemu wyłączne prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. Używanie polega w szczególności na:

  1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniu, wprowadzaniu tych towarów do obrotu, a także oferowaniu usług pod tym znakiem
  2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług tj. np. na drukach zamówień, fakturach.
  3. posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Zwrot „w szczególności” oznacza, że wyliczenia mają charakter przykładowy. Używanie znaku może oznaczać także inne zachowania uprawnionego.

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?