Uprawniony do znaku towarowego

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Uprawniony do znaku towarowego

Kto może zarejestrować znak towarowy ?

Zastrzec znak towarowy poprzez jego rejestrację (np. zastrzec logo jak potocznie mówią zgłaszający) może osoba fizyczna nieprowadzącą jeszcze działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?