Czas trwania ochrony wzoru użytkowego

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Czas trwania ochrony wzoru użytkowego

Jak długo trwa ochrona wzoru użytkowego?

Czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru w UP RP. Warunkiem utrzymania w mocy prawa ochronnego na wzór użytkowy jest uiszczanie w odpowiednim terminie wymaganych opłat okresowych. Urząd Patentowy nie przypomina o upływających okresach ochronnych.

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?