Czas ochrony znaku towarowego

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Czas ochrony znaku towarowego

Ile trwa ochrona znaku towarowego ?

Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym RP. Ochrona znaku czyli udzielone prawo ochronne na znak towarowy może zostać przedłużone na wniosek uprawnionego dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie.

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?