Procedura krajowa

Kancelaria Patentowa - Radecki

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Procedura krajowa

Procedura krajowa

Procedura krajowa polega na dokonaniu zgłoszenia w krajowym Urzędzie Patentowym (np. zgłoszenia logo firmowego). Zasada przymusu rzecznikowskiego wobec zgłaszającego z zagranicy wymaga pośrednictwa rzecznika patentowego w poszczególnych państwach. Po zakończeniu postępowania rejestracyjnego zgłaszający uzyskuje prawo ochronne uprawniające go do wyłącznego używania znaku na terenie danego kraju.

Ochrona znaku towarowego w Polsce

W celu uzyskania prawa wyłącznego używania znaku na terenie Polski należy dokonać zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP oraz wnieść obowiązującą opłatę. W Polsce prawo ochronne trwa 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużane na kolejne 10-letnie okresy ochronne. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy jest świadectwo ochronne.
Zobacz schemat procedury zgłoszeniowej.

Dane teleadresowe

Kancelaria Patentowa "Radecki"

42-200 Częstochowa
ul. Struga 18
kom.: 504 136 020
tel./fax: +48 34 323 08 31
e-mail: radecki@apatent.pl

40-082 Katowice
ul.Jana III Sobieskiego 11
kom.: 516 188 991
tel.: +48 32 411 52 64
e-mail: apatent@apatent.pl

zobacz na mapie ...

wsteczna górę

Rzecznik patentowy - Kontakt

Wykonasz z nami: Rejestracje logo , Rejestrację znaku towarowego  , Zgłoszenie znaku towarowego  Zastrzeżenie znaku towarowego 
Dowiedz się:  Jak zastrzec logo ? , Jak zastrzec znak towarowy?