Wzory przemysłowe nierejestrowalne - jakie rozwiązania nie uzyskają prawa rejestracji? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Wzory nierejestrowalne

Jakie rozwiązania nie uzyskają prawa z rejestracji ?

Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Praw z rejestracji nie udziela się również na wzory przemysłowe zawierające oznaczenia, które nie podlegają monopolizacji. Oznaczeniami tymi są między innymi:

  • nazwa lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn),
  • nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości,
  • znaki sił zbrojnych,
  • oficjalne lub powszechnie używane odznaczenia i odznaki,
  • oznaczenia organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym
  • przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne
  • urzędowo uznane oznaczenia, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji
  • oznaczenia zawierające elementy których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

Na używanie wymienionych wyżej nazw, symboli lub oznaczeń, z wyjąt­kiem symboli patriotycznych, kulturowych i religijnych, możliwe jest uzy­skanie rejestracji, pod warunkiem uzyskania przez zgłaszającego odpowiedniego zezwolenia właściwego organu.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech:

  • wynikających wyłącznie z funkcji technicznej wytworu;
  • które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia lub współdziałania z innym wytworem;
Dane teleadresowe

Kancelaria Patentowa "Radecki"

42-200 Częstochowa
ul. Struga 18
kom.: +48 504 136 020
tel./fax: +48 34 323 08 31
e-mail: radecki@apatent.pl

40-082 Katowice
ul.Jana III Sobieskiego 11
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 32 411 52 64
e-mail: apatent@apatent.pl

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 95/87
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 42 237 17 40
e-mail: apatent@apatent.pl

zobacz na mapie ...

wsteczna górę