Klauzula Informacyjna - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w  sprawie  swobodnego  przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)  informuję, że:

1.  Administratorem  Pani/Pana   danych   osobowych  jest   rzecznik   patentowy   Cezary Radecki  prowadzący   Kancelarię Patentową „RADECK I” –  ul. Struga 18,  42-208 Częstochowa;

2.  Pani / Pana   dane   osobowe  przetwarzane  będą   wyłącznie    w    celu    realizacji    zlecenia    dotyczącego   dokonania  zgłoszenia rozwiązania  / wytworu  /  znaku  towarowego  w Urzędzie Patentowym RP  /  EUIPO  /  WIPO,  w celu  uzyskania ochrony prawnej, a czynności z tym związane są określone przepisami ustawy o rzecznikach patentowych z  dnia  11  kwietnia  2001r.,  ustawy z  dnia 30  czerwca 2000 r.      Prawo     własności     przemysłowej,    rozporządzeniami    wykonawczymi     do    ww.    ustawy,   umowami międzynarodowymi oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.  Pani / Pana  dane   osobowe   przekazane   będą  do  Urzędu  Patentowego RP  /  EUIPO  /  WIPO,  w  celu   realizowania   ich  zadań określonych   przepisami   ustawy  z  dnia 30  czerwca 2000 r.  Prawo  własności  przemysłowej,   rozporządzeniami  wykonawczymi do ww. ustawy, umowami międzynarodowymi oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4.  Pani / Pana  dane  osobowe  będą   przechowywane  przez   okres   zgodny  z   zasadami   archiwizacji   dokumentów   w   Kancelarii Patentowej   „RADECKI”,  Urzędzie  Patentowym RP /  EUIPO  /  WIPO;

5.  Posiada Pani / Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania  oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani, Pana  danych osobowych narusza przepisy RODO;

7.  Podane przez Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  niezbędnym  do  dalszego  procedowania  przez  Urząd Patentowy RP /  EUIPO  / WIPO.

Dane teleadresowe

Kancelaria Patentowa "Radecki"

42-200 Częstochowa
ul. Struga 18
kom.: +48 504 136 020
tel./fax: +48 34 323 08 31
e-mail: radecki@apatent.pl

40-082 Katowice
ul.Jana III Sobieskiego 11
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 32 411 52 64
e-mail: apatent@apatent.pl

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 95/87
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 42 237 17 40
e-mail: apatent@apatent.pl

zobacz na mapie ...

wsteczna górę