Kiedy rozpoczyna się ochrona wzoru użytkowego? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Czas trwania ochrony

Kiedy rozpoczyna się ochrona wzoru użytkowego?

Ochrona rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym. Jednak skuteczne dochodzenie roszczeń oraz podejmowanie działań prawnych przeciwko nieuprawnionemu użyciu wzoru użytkowego możliwe jest dopiero po uzyskaniu prawa ochronnego na wzór użytkowy.

wsteczna górę