Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w UE - dowiedz się, jaki jest koszt ochrony unijnego znaku towarowego EUTM. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Procedura regionalna

Jaki jest koszt ochrony  unijnego  znaku towarowego EUTM ?

Jeżeli zgłaszający chce uzyskać prawo wyłącznego używania swojego znaku we wszystkich państwach UE wówczas najlepiej skorzystać z procedury regionalnej - postępowanie przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w sprawie rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej . W wyniku tej procedury uzyskuje się jednolite prawo z rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej. Opłaty za rejestrację są droższe od krajowych, ale zdecydowanie tańsze niż rejestracja znaków w poszczególnych krajach. Przykładowo całkowite koszty Urzędowe rejestracji znaku dla dwóch klas na okres 10 lat wynosi 900 EUR.

Tabela podstawowych urzędowych kosztów zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

Wyszczególnienie Kwota opłaty
za zgłoszenie i rejestrację  unijnego znaku towarowego  w jednej klasie  towarowej według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług na pierwszy 10-letni okres ochrony 850 EUR
- opłata za drugą klasę 50 EUR
- opłata za każdą klasę powyżej dwóch 150 EUR
opłata za przedłużenie unijnego znaku towarowego  (za 10-letni okres ochrony) w jednej klasie  850EUR
- opłata za przedłużenie dla drugiej klasy towarów 50 EUR
- opłata za przedłużenie każdej klasy towarów powyżej dwóch 150 EUR
wsteczna górę