Uprawniony do znaku towarowego - kto może zarejestrować znak towarowy? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Uprawniony do znaku towarowego

Kto może zarejestrować znak towarowy ?

Zastrzec znak towarowy poprzez jego rejestrację (np. zastrzec logo jak potocznie mówią zgłaszający) może osoba fizyczna nieprowadzącą jeszcze działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

wsteczna górę