Konsekwencje uzycia znaku ochronnego ® bez rejestracji. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Konsekwencje uzycia ® bez rejestracji

Czym grozi umieszczenie ® obok znaku niezarejestrowanego logo?

Oznaczanie symbolem ® znaku niezarejestrowanego jest sprzeczne z prawem i stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny.

Art. 308 Prawa własności przemysłowej „Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny”.

wsteczna górę