Klasyfikacja Towarów i Usług Międzynarodowa Klasyfikacja Nicejska - Do czego służy? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Klasyfikacja towarów i usług

Do czego służy Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług
(Klasyfikacja Nicejska)?


W celu określenia towarów bądź usług dla których ma być używany znak wykorzystuje się międzynarodową klasyfikację towarów i usług - tzw. Klasyfikację Nicejską. Jest to ratyfikowany przez Polskę akt międzynarodowy, w którym towary zostały podzielone na 34 klasy, a usługi na 11 klas. Należy pamiętać, iż opłata urzędowa uzależniona jest od ilości klas towarowych, a nie od ilości towarów w klasie.

wsteczna górę