Sposoby ochrony znaku towarowego - procedura krajowa rejestracji w Polsce. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Procedura krajowa

Procedura krajowa

Procedura krajowa polega na dokonaniu zgłoszenia w krajowym Urzędzie Patentowym (np. zgłoszenia logo firmowego). Zasada przymusu rzecznikowskiego wobec zgłaszającego z zagranicy wymaga pośrednictwa rzecznika patentowego w poszczególnych państwach. Po zakończeniu postępowania rejestracyjnego zgłaszający uzyskuje prawo ochronne uprawniające go do wyłącznego używania znaku na terenie danego kraju.

Ochrona znaku towarowego w Polsce

W celu uzyskania prawa wyłącznego używania znaku na terenie Polski należy dokonać zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP oraz wnieść obowiązującą opłatę. W Polsce prawo ochronne trwa 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużane na kolejne 10-letnie okresy ochronne. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy jest świadectwo ochronne.
Zobacz schemat procedury zgłoszeniowej.

wsteczna górę