Dokumentacja zgłoszeniowa wzoru użytkowego. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Dokumentacja zgłoszeniowa wzoru

Co powinna zawierać dokumentacja zgłoszeniowa?

Dokumentacja zgłoszeniowa wzoru użytkowego zawierająca wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy będący przedmiotem zgłoszenia może być złożona w Urzędzie Patentowym osobiście, za pośrednictwem poczty, telefaksu albo elektronicznie przy pomocy specjalnego oprogramowania i podpisu elektronicznego.

W celu uzyskania prawa ochronnego dokumentacja zgłoszeniowa wzoru użytkowego powinna obejmować:

  1. podanie zawierające między innymi oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa ochronnego,
  2. opis wzoru ujawniający jego istotę,
  3. zastrzeżenie lub zastrzeżenia ochronne,
  4. skrót opisu,
  5. rysunki.

Opis wzoru użytkowego

Opis wzoru użytkowego powinien przedstawiać rozwiązanie na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wzór urzeczywistnić. Szczegóły zgłaszanego rozwiązania muszą być wskazane w opisie wzoru.

Zastrzeżenia

Zastrzeżenia ochronne w dokumentacji zgłoszeniowej określają zakres przedmiotowy prawa ochronnego wzoru użytkowego. Zastrzeżenia powinny zwięźle określać zastrzegany wzór oraz w sposób jednoznaczny definiować zakres żądanej ochrony. Zastrzeżenia muszą w całości być poparte opisem wzoru użytkowego.

Skrót

To zwięzła i jasna informacja, określająca przedmiot zgłoszenia i charakterystyczne cechy techniczne danego wzoru oraz wskazująca jego przeznaczenie. Skrót opisu jest zamieszczany w ogłoszeniu o zgłoszeniu publikowanym w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Rysunki

Pełna dokumentacja zgłoszeniowa wzoru użytkowego zawsze musi zawierać rysunki, niezbędne do zrozumienia wzoru. Rysunek powinien w pełni ilustrować przedmiot wzoru, a zastrzegane cechy konstrukcyjne powinny być wyraźnie przedstawione.

wsteczna górę