Wzór Użytkowy • Przykład i Definicja. Biuro Patentowe - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Wzór użytkowy - przykład i definicja

Jakie rozwiązania mogą być wzorami użytkowymi

Pojęcie wzoru użytkowego odnosi się jedynie do wytworów material­nych o trwałej postaci, a więc przedmiotów charakteryzujących się określonym ukształtowaniem przestrzennym.

Za wzór użytkowy uważa się taki przedmiot, który po wydzieleniu z otoczenia, nadal zachowuje swoją użyteczność (np. nie może być wzorem użytkowym „ściana” pełniąca funkcję przegrody, ale może być konkretny element techniczny np. panel, pustak, cegła).

Wzorem użytkowym może być przedmiot składający się z części, których położenie nie jest stałe, pod warunkiem, że swoboda przemieszczania się tych części względem siebie jest wyraźnie określona. Powiązanie przemieszczalnych części musi być organiczne bądź funkcjonalne np. okno i futryna.

Wzór użytkowy może być również przedmiotem charakteryzującym się przez rodzaj materiału, z którego jest wykonany pod warunkiem, że materiał ten stanowi cechę decydującą o użyteczności.

wsteczna górę