Jaki jest koszt ochrony międzynarodowego znaku towarowego? Dowiedz się, jaka jest cena i opłaty. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Procedura międzynarodowa

Jaki jest koszt ochrony międzynarodowego znaku towarowego ?

Koszty urzędowe rejestracji międzynarodowego znaku towarowego zależą od wielu czynników, m.in. od rodzaju znaku (kolorowy czy czarno-biały), liczby klas towarowych, liczby wyznaczonych krajów. Są one jednak bardzo korzystne w porównaniu z kosztami, jakie należy ponieść, zastrzegając znak towarowy osobno w poszczególnych krajach. Skorzystanie z systemu madryckiego będzie już opłacalne przy wyborze dwóch krajów niż porównywalne koszty dwóch oddzielnych zgłoszeń krajowych.

Tabela podstawowych urzędowych kosztów zgłoszenia
międzynarodowego znaku towarowego

Wyszczególnienie Kwota opłaty
opłata podstawowa za zgłoszenie znaku czarno-białego 653 CHF
opłata podstawowa za zgłoszenie znaku w kolorze 903 CHF
opłata dodatkowa (dla każdej klasy towarów i usług powyżej trzech klas) 100 CHF
opłata uzupełniająca (za wyznaczenie każdego kraju) 100 CHF
opłata indywidualna (za wyznaczenie kraju, w którym jest wymagana) określona przez dany kraj
wsteczna górę