Ochrona Logo, Nazwy - Prawo Ochronne na Znak Towarowy - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Ochrona logo - prawo ochronne na znak towarowy

Czym jest prawo ochronne na znak towarowy?

Prawo ochronne na znak towarowy jest to prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZYKŁAD ŚWIADECTWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

wsteczna górę