Ochrona Znaku Towarowego - Ochrona Znaków Towarowych - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Co daje ochrona znaku towarowego?

  • Ochrona znaku towarowego daje prawo wyłączne do jego używania oraz do zakazywania konkurentom kopiowania, naśladowania i pasożytowania na renomie i reputacji zarejestrowanego znaku,
  • zarejestrowanie własnego znaku towarowego (logo) zabezpiecza przed używaniem go przez osoby trzecie do oznaczania wyrobów bądź usług,
  • ochrona znaków to skuteczne narzędzie marketingu i reklamy. Zastrzeżony znak towarowy można także zastawić, sprzedać, wnieść do spółki tytułem aportu, udzielać licencji na jego wykorzystanie,
  • zastrzeżony znak towarowy to istotna ochrona marki w strategii budowania wizerunku i renomy przedsiębiorstwa oraz w promocji towarów, na których logo się znajduje.

Na czym polega używanie znaku towarowego?

Ochrona znaku towarowego daje uprawnionemu wyłączne prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. Używanie polega w szczególności na:

  • umieszczaniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniu, wprowadzaniu tych towarów do obrotu, a także oferowaniu usług pod tym znakiem,
  • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług tj. np. na drukach zamówień, fakturach,
  • posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Zwrot „w szczególności” oznacza, że wyliczenia mają charakter przykładowy. Używanie znaku może oznaczać także inne zachowania uprawnionego.

wsteczna górę