Dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku - dowiedz się, co powinna zawierać. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku

Co powinna zawierać dokumentacja zgłoszeniowa?

Dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku zawierająca wniosek o udzielenie patentu na wynalazek będący przedmiotem zgłoszenia może być złożona w Urzędzie Patentowym osobiście, za pośrednictwem poczty, telefaksu albo elektronicznie przy pomocy specjalnego oprogramowania i podpisu elektronicznego. Zgłoszenie w zależności od dziedziny techniki oraz specyfiki wynalazku może obejmować od kilku do kilkuset stron. Co powinna zawierać dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku niezbędna do uzyskania patentu?

  1. Podanie zawierające między innymi oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego,
  2. Opis wynalazku ujawniający jego istotę,
  3. Zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe,
  4. Skrót opisu,
  5. Rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Opis wynalazku

Opis wynalazku powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. Szczegóły zgłaszanego rozwiązania muszą być wskazane w opisie wynalazku, w co najmniej jednym przykładzie realizacji bądź zastosowania.

Zastrzeżenia

Dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku uwzględnia zastrzeżenia patentowe, określające zakres przedmiotowy patentu. Do ich wykładni służą rysunki i opis wynalazku. Zastrzeżenia powinny zwięźle określać zastrzegany wynalazek oraz w sposób jednoznaczny definiować zakres żądanej ochrony patentowej. Muszą one w całości być poparte opisem wynalazku. Zastrzeżenia patentowe nie mogą zawierać rysunków, ale mogą zawierać wzory matematyczne lub chemiczne.

Skrót

To zwięzła i jasna informacja, określająca przedmiot zgłoszenia i charakterystyczne cechy techniczne danego wynalazku oraz wskazująca jego przeznaczenie. Skrót opisu jest zamieszczany w ogłoszeniu o zgłoszeniu publikowanym w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Rysunki

Rysunki zamieszcza się w dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, jeżeli są niezbędne do zrozumienia wynalazku w stopniu umożliwiającym realizację zamierzonego celu według wynalazku. Rysunek powinien przedstawiać wynalazek w przykładzie jego wykonania w ujęciu schematycznym, bez zbędnych szczegółów. W wynalazkach dotyczących sposobu bądź procesu rysunki nie są wymagane.

wsteczna górę