Zakres przedmiotowy patentu. Co podlega ochronie? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Zakres przedmiotowy patentu

Zakres przedmiotowy patentu to wszystko to, co na mocy patentu podlega ochronie. Granice ochrony oraz zakres prawa wyłącznego, które przysługuje wynalazcy, wyznaczają zastrzeżenia patentowe, ujęte w opisie patentowym. Do interpretacji zastrzeżeń służy opis wynalazku wraz z załączonymi rysunkami.

Zakres przedmiotowy a skuteczna ochrona

Nasza kancelaria patentowa pomaga w określeniu możliwie najszerszego zakresu ochronnego umożliwiającego uzyskanie skutecznej ochrony. Właściwie określony zakres przedmiotowego patentu zapewnia zgłaszającemu skuteczne narzędzie do ochrony monopolu na wynalazek. Umiejętnie sprecyzowane zastrzeżenia patentowe poparte opisem wynalazku i rysunkami umożliwiają szybką identyfikację naruszeń wobec zakresu przedmiotowego objętego ochroną patentową, co znacznie usprawnia dochodzenie roszczeń z tego tytułu.

wsteczna górę