Zastrzeżenie Nazwy Firmy | Zastrzeżenie Nazwy - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Zastrzeżenie nazwy firmy

Rejestracja znaku towarowego to najlepszy sposób, aby chronić nazwę firmy.

Jeśli używasz logo i nazwy firmy lub innego oznaczenia wyróżniającego Twoje towary lub usługi na rynku to najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie im ochrony jest rejestracja znaku towarowego. Zastrzeżenie nazwy firmy w Urzędzie Patentowym następuje po zakończeniu procedury zgłoszeniowej i uzyskaniu świadectwa ochronnego. W uzyskanym dokumencie będziesz wymieniony jako wyłączny właściciel praw do swojej marki. Dlatego ważne jest aby konkurencja Cię nie wyprzedziła w zgłoszeniu znaków towarowych do ochrony gdyż właśnie uzyskanie ochrony na znak towarowy jest wyjątkowo skutecznym narzędziem do zabezpieczenia Twojej marki a także umożliwia skuteczne dochodzenie praw w przypadku sporów z nieuczciwą konkurencją.

Bardzo ważnym elementem w zastrzeżeniu nazwy firmy jest właściwe określenie towarów i usług dla których znak towarowy zostanie zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym. Zakres ochrony prawnej Twojej marki zależy od tego co zostanie podane w zgłoszeniu znaku towarowego. Prawidłowy wykaz towarów i usług określa się wg. klasyfikacji nicejskiej jednakże jest to coś zupełnie innego niż PKD. W przypadku niepoprawnie określonego zakresu ochronnego zastrzeżenie nazwy produktu może być niemożliwe lub uzyskana ochrona marki będzie osłabiona.

Przygotowanie zgłoszenia znaku towarowego do ochrony wymaga także określenia formy znaku towarowego. Nazwę firmy chroni się jako znak słowny natomiast logo jako znak słowno-graficzny.

Rejestracja znaku towarowego może być dokonana na terenie Polski za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP w Warszawie. Kiedy prowadzisz działalność poza Polską zastrzeżenie nazwy i logo możesz dokonać w urzędzie unijnym - w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w Hiszpanii. Zaletą zastrzeżenia nazwy w EUIPO jest uzyskanie rejestracji znaku towarowego obejmującej ochroną 27 państwa członkowskie UE. Jednakże uzyskanie ochrony w trybie europejskim różni się od trybu krajowego na przykład systemem wnoszenia opłat. W przypadku odmowy udzielenia ochrony na unijny znak towarowy przez EUIPO pieniądze nie są zwracane, natomiast w trybie krajowym opłaty wnoszone są w dwóch etapach. W pierwszym etapie przy zgłoszeniu znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP, a następnie dopiero jeśli nastąpi uzyskanie ochrony na zgłoszony znak towarowy na terenie Polski. Rejestracja znaku unijnego umożliwia ochronę marki w najbliższej zagranicy, jednakże jeśli eksportujesz towary do odległych państw na świecie to należałoby zgłosić znak w trybie międzynarodowym. Zgłoszenie znaku międzynarodowego dokonuje się w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w Szwajcarii. W procedurze międzynarodowej wymagane jest zastrzeżenie nazwy firmy w Polsce lub Unii Europejskiej aby później rozszerzyć ochronę na wybrane państwa na świecie.

Nasza kancelaria skutecznie pomaga przedsiębiorcom w zastrzeganiu nazwy firm w Polsce i zagranicą.

wsteczna górę