Znak towarowy - definicja, co to jest i co można chronić w ten sposób? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Pojęcie znaku towarowego

Co to jest znak towarowy i co można chronić jako znak towarowy?

Zachodzące zmiany na rynku, zwiększające się oczekiwania klientów powodują, iż przedsiębiorcy oferując swoje towary zabiegają o wytworzenie mocnej więzi klienta z towarem opartej na skojarzeniu z określoną jakością, trwałością bądź oryginalnością.

Narzędziem umożliwiającym komunikację z klientami, dzięki któremu można oczekiwać, że towary z danym znakiem pochodzą od określonego przedsiębiorstwa i posiadają określone cechy to znak towarowy.

Znakiem towarowym jest więc wszystko co nadaje się do identyfikacji usług bądź towarów firmy pod warunkiem, że oznaczenie to można przedstawić w postaci graficznej.

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

wsteczna górę