Prawo ochronne na wzór użytkowy - co to jest, czas trwania, umowa sprzedaży. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Co to jest prawo ochronne na wzór użytkowy?

Na wzory użytkowe udzielane są przez Urząd Patentowy prawa ochronne. Prawo ochronne na wzór użytkowy to prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa lub regionu, na który prawo ochronne jest udzielone. Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych. Udzielenie prawa ochronnego stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.

ZOBACZ PRZYKŁAD ŚWIADECTWA OCHRONNEGO

wsteczna górę