Wzory przemysłowe | Wzór Przemysłowy Przykłady - Kancelaria Patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Wzory przemysłowe

Jakie cechy musi posiadać wzór przemysłowy, aby otrzymał prawo z rejestracji?


Schemat wzoru przemysłowego

Zgodnie z definicją ustawy Prawo własności przemysłowej, wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentacje. Są to więc przedmioty, których istotą są walory wizualne.

Ochrona wzoru przemysłowego

Prawo wyłączne udzielane na wzór przemysłowy to prawo z rejestracji - jest to ochrona wzoru przemysłowego. W odróżnieniu od patentów udzielanych na wynalazki rejestracja wzorów odbywa się po sprawdzeniu prawidłowości zgłoszenia tego wzoru. Jeśli podczas postępowania zgłoszeniowego Urząd Patentowy stwierdzi, że postać wytworu lub jego części w sposób oczywisty nie jest nowa lub nie posiada indywidualnego charakteru, bądź nie spełnia w sposób oczywisty innych wymogów definicyjnych wzorów przemysłowych wówczas wydaje decyzję o odmowie udzielenia ochrony. Postępowanie zgłoszeniowe kończy się wydaniem decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Dokumentem potwierdzającym udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest świadectwo rejestracji, którego częścią składową jest opis ochronny wzoru przemysłowego. 

Dzięki uzyskaniu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, uprawniony nabywa wyłączne prawo do korzystania ze wzoru przemysłowego w celach zarobkowych i zawodowych.  

Jak zarejestrować wzór przemysłowy?

Aby uzyskać ochronę na wzór przemysłowy w Polsce, na świecie, w Unii Europejskiej należy dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego we właściwym urzędzie ds. własności przemysłowej. W Polsce jest to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W Unii Europejskiej Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), natomiast sprawami związanymi z międzynarodową rejestracją wzorów przemysłowych administruje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Właściwie przygotowana dokumentacja zgłoszeniowa wzoru przemysłowego powinna obejmować co najmniej:

  • podanie zawierające wniosek o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, 
  • ilustrację wzoru oraz opis wyjaśniający wzór przedstawiony na ilustracji.

Po dokonaniu zgłoszenia wzoru przemysłowego i wniesieniu wymaganej opłaty zgłoszeniowej Urząd Patentowy rozpatruje zgłoszenie.   

Na podstawie materiałów  dostarczonych przez klienta, nasza kancelaria patentowa przygotowuje właściwą dokumentację zgłoszeniową. Po dokonaniu zgłoszenia wzoru prowadzimy kompleksowe działania na rzecz klienta przez cały etap postępowania zgłoszeniowego aż do uzyskania decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji. Realizujemy zgłoszenia zarówno w kraju, w Unii Europejskiej - wspólnotowy wzór przemysłowy (RCD), jak i zgłoszenia międzynarodowych wzorów przemysłowych.

Dokumenty wymagane przez naszą kancelarię, potrzebne do zgłoszenia wzoru przemysłowego:

  • numery NIP, PESEL / REGON (osoby prawne),
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - gdy zgłaszającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  • aktualny KRS – w przypadku gdy zgłaszającym jest spółka prawa handlowego,
  • dane twórcy wzoru przemysłowego - jeżeli jest on inny niż zgłaszający,
  • pełnomocnictwo.

Czas trwania prawa z rejestracji na m.in. wspólnotowy wzór przemysłowy wynosi maksymalnie 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym.

Przykłady wzorów przemysłowych

W zakresie wzorów przemysłowych, ich istota leży w wyglądzie zewnętrznym. Ochronie podlegają wzory przemysłowe wyróżniające się dwoma zasadniczymi warunkami: cechami wizualnymi oraz graficzną przedstawialnością w dokumentacji zgłoszeniowej umożliwiającą jego odtworzenie. Wzór przemysłowy nie chroni rozwiązań o charakterze technicznym, funkcjonalnym, ani też niewidocznych cech wytworu. Najwięcej wzorów przemysłowych powstaje w dziedzinach, gdzie można tworzyć wciąż nowe wersje wizualne. Przykładem wzoru przemysłowego są m.in.:

  • meble,
  • opakowania na kosmetyki,
  • taca pod naczynia.

Więcej przykładów znajduje się w internetowej bazie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej. Polskiej.

Wzór przemysłowy a wzór użytkowy

Zasadniczą różnicą między wzorem przemysłowym a wzorem użytkowym są wymogi, jakie muszą spełniać oba przedmioty własności przemysłowej. Wzór przemysłowy dotyczy cech wzorniczych widocznych w trakcie użytkowania - kolory, materiały, struktura wytworu. Ochronie podlegają jedynie cechy o charakterze estetycznym – ochrona dotyczy zewnętrznego wyglądu produktu. Ochrona wzoru przemysłowego nie obejmuje każdej jego cechy, spełniającej jakąkolwiek funkcję o charakterze technicznym. Ochrona wzoru przemysłowego trwa maksymalnie 25 lat.

Natomiast wzór użytkowy musi być rozwiązaniem technicznym o trwałej postaci, które jest nowe i nadaje się do przemysłowego zastosowania. Wzory użytkowe umożliwiają ochronę cech konstrukcyjnych o charakterze użytkowym. Wzór użytkowy można chronić przez 10 lat.

Dane teleadresowe

Kancelaria Patentowa "Radecki"

42-200 Częstochowa
ul. Struga 18
kom.: +48 504 136 020
tel./fax: +48 34 323 08 31
e-mail: radecki@apatent.pl

40-082 Katowice
ul.Jana III Sobieskiego 11
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 32 411 52 64
e-mail: apatent@apatent.pl

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 95/87
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 42 237 17 40
e-mail: apatent@apatent.pl

zobacz na mapie ...

wsteczna górę