Wzory przemysłowe nierejestrowalne - jakie rozwiązania nie uzyskają prawa rejestracji? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Wzory nierejestrowalne

Jakie rozwiązania nie uzyskają prawa z rejestracji?

Wzory przemysłowe nierejestrowalne to te, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami lub są wzorami zawierającymi oznaczenia objęte zakazem monopolizacji.

Rozwiązania, jakie nie uzyskają prawa z rejestracji to wzory, które powodowałyby zakłócenie funkcjonowania konkurencji, wzory uniemożliwiające rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, ceną lub innymi pożądanymi przez odbiorców cechami. Ze względu na klauzulę dobrych obyczajów wyłączone z rejestracji są wzory obraźliwe lub wulgarne. Z kolei klauzula porządku publicznego określa jako wzory przemysłowe nierejestrowalne wzory naruszające ustalone normy o charakterze publicznym na przykład te, których używanie stanowiłoby przestępstwo takie jak wzory o treściach faszystowskich, pedofilskich, pornograficznych, nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej, etnicznej, pochwalających popełnianie przestępstw.

Wzorami przemysłowymi nierejestrowanymi są takie, które zawierają niepodlegające monopolizacji oznaczenia, między innymi:

  • symbol Rzeczypospolitej (godło, barwy lub hymn),
  • symbol obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol organizacji międzynarodowej,
  • znaki sił zbrojnych, porządkowych lub organizacji paramilitarnych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowe, odznaki lub oznaki wojskowe,
  • oznaczenia organizacji społecznych, działających w ważnym interesie publicznym,
  • przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne,
  • urzędowo uznane oznaczenia, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji,
  • oznaczenia zawierające elementy, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

Na używanie wymienionych wyżej nazw, symboli lub oznaczeń, z wyjątkiem symboli patriotycznych, kulturowych i religijnych, możliwe jest uzyskanie rejestracji, pod warunkiem otrzymania przez zgłaszającego odpowiedniego zezwolenia właściwego organu.

Jakie rozwiązania będą miały ograniczoną ochronę?

Ograniczoną ochronę będą posiadały wzory przemysłowe dotyczące części składowych. Można więc korzystać z chronionych wzorów przemysłowych dotyczących części zamiennych w celu ich wiernego dopasowania do produktu pierwotnego i przywrócenia wyglądu zewnętrznego produktu złożonego, przy czym korzystanie dotyczy również wytwarzania bądź oferowania. W związku z tym egzekwowanie praw z rejestracji będzie ograniczone w przypadku korzystania z rozwiązań o kształtach dokładnie jak w zastrzeżonej formie dla celów naprawy produktu złożonego. Na przykład części karoserii, lusterka lub szyby w celu naprawy samochodu.

Wyłączeniu spod ochrony podlegają tylko te cechy, które mają znaczenie dla funkcji technicznej całego wzoru. Klauzula współdziałania wzorów dotyczy z kolei wyłączenia spod ochrony tych cech wzorów które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach niezbędnych do zapewnienia połączenia mechanicznego lub współdziałania z innym wytworem.

Dane teleadresowe

Kancelaria Patentowa "Radecki"

42-200 Częstochowa
ul. Struga 18
kom.: +48 504 136 020
tel./fax: +48 34 323 08 31
e-mail: radecki@apatent.pl

40-082 Katowice
ul.Jana III Sobieskiego 11
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 32 411 52 64
e-mail: apatent@apatent.pl

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 95/87
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 42 237 17 40
e-mail: apatent@apatent.pl

zobacz na mapie ...

wsteczna górę