Indywidualny charakter wzoru przemysłowego - co to oznacza? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Indywidualny charakter wzoru przemysłowego

Co oznacza „indywidualny charakter” wzoru przemysłowego ?

Wzór uważa się za posiadający indywidualny charakter, jeżeli ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na takim użytkowniku przez jakikolwiek wzór udostępniony publicznie.

Przyjmuje się, że zorientowanym użytkownikiem jest osoba posiadająca pewne kwalifikacje, które czynią ją wystarczająco zorientowaną, by mogła dokonać porównania postaci przedmiotu i znaleźć róż­nice bądź podobieństwa wzorów, które pozostają niezauważone dla przecięt­nych obserwatorów.

indywidualny charakter wzoru przemysłowego

Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opraco­waniu wzoru. W przypadku znacznego ograniczenia swobody nawet niewielkie różnice wystarczają, aby uznać indywidualny charakter wzoru. Jeśli zakres swobody twórczej projektanta jest szeroki, różnice te są większe.

Dane teleadresowe

Kancelaria Patentowa "Radecki"

42-200 Częstochowa
ul. Struga 18
kom.: +48 504 136 020
tel./fax: +48 34 323 08 31
e-mail: radecki@apatent.pl

40-082 Katowice
ul.Jana III Sobieskiego 11
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 32 411 52 64
e-mail: apatent@apatent.pl

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 95/87
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 42 237 17 40
e-mail: apatent@apatent.pl

zobacz na mapie ...

wsteczna górę