Co to jest wynalazek? Pojęcia i definicja. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Patent

Patent na wynalazek to rodzaj monopolu prawnego umożliwiającego zarabianie na wynalazku. Patent przyznawany jest wynalazcy na danym terytorium w określonym czasie. W celu uzyskania patentu należy złożyć dokumentację zgłoszeniową wynalazku w Urzędzie Patentowym. Przygotowując zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego można wykorzystać formularze, których wzory znajdują się na stronie internetowej UPRP.

Patentowanie wynalazku wymaga przeprowadzenia badania zdolności patentowej, które podczas postępowania zgłoszeniowego jest wykonywane przez UPRP.

Badania patentowe

Nasza kancelaria patentowa przeprowadza badania patentowe, m.in. badanie stanu techniki, badanie zdolności patentowej, umożliwiające weryfikację, czy rozwiązanie jest nowe, posiada poziom wynalazczy i przemysłową stosowalność. Na podstawie wyniku badania zdolności patentowej można ocenić szanse na udzielenie patentu na wynalazek przez Urząd Patentowy.

W ramach przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku wykonujemy badanie stanu techniki. Profesjonalnie wykonane badanie jest bardzo istotne dla prawidłowego określenia zakresu ochronnego wynalazku i późniejszego etapu rozpatrywania wynalazku w trakcie postępowania zgłoszeniowego w Urzędzie Patentowym.

Postępowanie zgłoszeniowe wynalazku w Urzędzie Patentowym kończy się wydaniem decyzji o udzieleniu patentu. Wraz z momentem uzyskania patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy w granicach Rzeczypospolitej Polskiej..

Do czego uprawnia patent?

Patent daje uprawnionemu wyłączne prawo do wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży oraz importu produktu lub stosowania sposobu opartego na wynalazku. Uprawniony z patentu może także zakazać takich działań innym podmiotom, nie mających jego zgody.

Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego. O udzielonych patentach ogłasza się w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". Potwierdzeniem udzielonego patentu jest dokument patentowy.

ZOBACZ PRZYKŁAD DOKUMENTU PATENTOWEGO

wsteczna górę