Co to jest wynalazek? Pojęcia i definicja. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Patent

Co to jest patent?

Patent jest rodzajem monopolu przyznawanego wynalazcy na danym terytorium w określonym czasie.

W Polsce decyzje o udzieleniu patentu wydaje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Patent przyznaje uprawnionemu wyłączne prawo do wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży oraz importu produktu lub stosowania sposobu opartego na wynalazku. Uprawniony z patentu może także zakazać takich działań innym podmiotom, nie mających jego zgody.

Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego. O udzielonych patentach ogłasza się w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". Potwierdzeniem udzielonego patentu jest dokument patentowy.

Dlaczego patentować (chronić) ?

Każda ochrona prawna dobra niematerialnego

  • Stanowi narzędzie do zabezpieczenia przed kopiowaniem i podrabianiem rozwiązań oraz wzorów przez konkurencję - brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z cudzych pomysłów.
  • Daje prawo wyłączności i zakazywania innym stosowania chronionego produktu bądź znaku.
  • Umożliwia sprzedaż lub udzielenie licencji na posiadane prawo.
  • Może być zabezpieczeniem kredytów, albo stanowić aport do spółek.
  • Podnosi wartość i prestiż firmy oraz jej konkurencyjność.

ZOBACZ PRZYKŁAD DOKUMENTU PATENTOWEGO

wsteczna górę