Rozpoczęcie ochrony patentowej - kiedy następuje? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Rozpoczęcie ochrony patentowej

Rozpoczęcie ochrony patentowej ma miejsce w dniu zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym i trwa przez okres maksymalnie 20 lat, pod warunkiem uiszczania wymaganych opłat okresowych. Jednak sam fakt zgłoszenia wynalazku nie jest równoznaczny z nabyciem pełnego prawa do wynalazku.

Rozpoczęcie pełnej ochrony patentowej

Dopiero z końcem całej procedury zgłoszeniowej, a więc z dniem wydania przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu, rozpoczyna się ochrona patentowa w pełnym wymiarze, wynalazca uzyskuje pełne prawo wyłączne do wynalazku. Od tego momentu uzyskuje się skuteczne narzędzie do dochodzenia roszczeń oraz podejmowania działań na mocy prawa w stosunku do osób trzecich, które podjęły się nieuprawnionego wykorzystywania wynalazku.

wsteczna górę