Zastrzeżenie Nazwy, Logo, Znaku Towarowego Firmy, Produktu - Opatentowanie i Rejestracja - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Zgłoszenie nazwy, zastrzeżenie logo i znaku towarowego

Dlaczego warto nas wybrać?

Ponad 30 lat doświadczenia

Służymy fachowym doradztwem i ekspercką wiedzą rzeczników patentowych

Setki zarejestrowanych znaków towarowych

w kraju i za granicą

Krótki czas realizacji usługi

Badanie i zgłoszenie znaku
do 4 dni

Konkurencyjne ceny

Z nami zapłacisz niższe opłaty urzędowe

 

Warto wiedzieć

Co daje rejestracja znaku towarowego?
 • Wyłączne prawo używania zastrzeżonej nazwy i logo do promowania własnych towarów i usług, a jednocześnie skuteczne narzędzie do zapobiegania podszywaniu się przez konkurencję pod chronioną markę,
 • Prawo do legalnego posługiwania się symbolem ® uzyskanej rejestracji,
 • Skuteczną ochronę domeny internetowej przed próbami zawłaszczenia jej przez konkurencję,
 • Możliwość blokowania reklam i aukcji internetowych, w których bezprawnie użyto zastrzeżonego znaku towarowego lub w których sprzedawane są podrabiane towary.
Czy ochrona jest obowiązkowa? Kiedy się zaczyna? Od czego zależą koszty urzędowe?
 • Zastrzeżenie znaku zgodnie z przepisami nie jest obowiązkowe ale jeśli poważnie traktuje się swoją markę i zaangażowane w nią pieniądze, energię i know-how warto to jak najszybciej zrobić.
 • Początek ochrony znaku towarowego na który udzielono prawo ochronne rozpoczyna się od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie ds. własności przemysłowej.
 • Koszt opłat urzędowych za rejestrację znaku towarowego uzależniony jest od ilości klas, w których sklasyfikowano towary i usługi oznaczane Twoim znakiem.
Na czym polega zastrzeżenie znaku towarowego?

Zastrzeżenie znaku towarowego polega na zgłoszeniu i zarejestrowaniu go we właściwym Urzędzie ds. własności przemysłowej. Ochronę znaku można uzyskać korzystając z procedury

 • krajowej (np. ochrona tylko w PL),
 • regionalnej (np. ochrona w 28 krajach Unii Europejskiej),
 • międzynarodowej (ochrona w wybranych krajach świata).

Prawo ochronne na zarejestrowany znak towarowy trwa 10 lat i może być przedłużane w nieskończoność

 

Jak wygląda współpraca z nami

1
Analiza i zbadanie zdolności rejestrowej znaku
Analiza znaku i ustalenie jego zakresu ochronnego, w przypadku znalezienia podobnych znaków doradztwo jakie należy podjąć działania aby uniknąć ryzyka kolizji prawnej.
2
Zgłoszenie znaku do właściwego urzędu
Podczas procedury zgłoszeniowej sprawujemy opiekę nad zgłoszeniem obejmującą korespondencję z urzędem i dokonywanie niezbędnych czynności w celu otrzymania decyzji o udzieleniu ochrony.
3
Procedura zgłoszeniowa przed właściwym urzędem
Badanie formalnoprawne i zdolności rejestracyjnej znaku. Publikacja znaku rozpoczynająca 3 miesięczny okres sprzeciwowy wobec zgłoszonego znaku.
4
Rejestracja znaku
kończy procedurę zgłoszeniową.
5
Dowód rejestracji znaku
Dokument stwierdzający udzielenie prawa wyłącznego przesyłamy do zgłaszającego.

 

Dowiedz się więcej
 1. Analiza postaci znaku i zakresu towarów lub usług dla których znak jest przeznaczony Doradztwo przy wyborze optymalnej strategii ochronnej dla zastrzeganego znaku towarowego. Pomoc w ustaleniu optymalnej postaci zastrzeganego oznaczenia dla celu uzyskania ochrony znaku towarowego. Analiza zastrzeganego znaku pod kątem istnienia bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku, które uniemożliwiają uzyskanie ochrony w Urzędzie Patentowym. Właściwe sklasyfikowanie towarów i usług oraz elementów graficznych na potrzeby badania zdolności rejestracyjnej znaku towarowego.
 2. Badanie zdolności rejestrowej znaku nie daje 100 % pewności zastrzeżenia znaku, jednakże minimalizuje ryzyko niepotrzebnych nakładów na promocję znaku i niebezpieczeństwo naruszenia praw osób trzecich. W przypadku znalezienia wcześniejszych znaków podobnych doradzamy jakie należy podjąć działania aby obejść przeszkody w dokonaniu rejestracji. Celem badania jest maksymalizacja szans na uzyskanie ochrony.
 3. Zgłoszenie znaku do właściwego urzędu. Opieka nad zgłoszeniem do czasu wydania decyzji warunkowej przez Urząd Patentowy. W tym czasie prowadzimy korespondencję z Urzędem Patentowym i podejmujemy działania niezbędne do otrzymania pozytywnej decyzji o udzieleniu ochrony. informujemy klienta o stanie jego sprawy.
 4. Procedura zgłoszeniowa przed właściwym Urzędem. Po sprawdzeniu przez urząd warunków formalnych i zdolności rejestracyjnej znaku następuje publikacja zgłoszenia znaku i okres sprzeciwowy. Procedura zgłoszeniowa przed Urzędem Patentowym RP trwa około 6 miesięcy.
 5. Rejestracja znaku. Jeśli sprzeciwów nie było lub zostały odrzucone następuje rejestracja znaku. W Polsce rejestracja uzależniona jest od spełnienia formalnego warunku uiszczenia opłat urzędowych za 10 letni okres ochronny, o czym szczegółowo informujemy.
 6. Dowód rejestracji znaku. Po wydaniu przez właściwy urząd dokumentu stwierdzającego udzielenie prawa wyłącznego przesyłamy go zgłaszającemu. W Polsce jest to świadectwo ochronne na znak towarowy, w Unii Europejskiej certyfikat rejestracji.

 

Minimalne koszty rejestracji znaku towarowego wynoszą

Badanie i zgłoszenie znaku w Polsce

od 750 PLN

Badanie i zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej

od 1250 PLN

Badanie i zgłoszenie międzynarodowe znaku towarowego

od 1500 PLN

Minimalne opłaty urzędowe za zgłoszenie i 10 letni okres ochronny to koszty zaczynające się od

od 890 PLN

od 850 Euro

zależy od ilości wybranych krajów np. 1249 CHF – ochrona w (USA,RU,JP)

 

Koszt wykonania tylko oceny czy nie narusza się cudzego znaku/szans uzyskania ochrony - badania znaku to kwota od 250 PLN.

Usługa badania i zgłoszenia znaku obejmuje także opiekę nad zgłoszeniem do momentu uzyskania rejestracji. Do cen świadczonych za nasze usługi należy doliczyć podatek VAT.

 

Dowiedz się czego potrzebuje nasza kancelaria do zgloszenia znaku towarowego
 • zastrzegany znak w formie elektronicznej (JPG, CDR, PDF)
 • wykaz usług lub towarów, do oznaczania których znak będzie przeznaczony
 • numery NIP /REGON (osoby prawne)
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - gdy zgłaszającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • aktualny KRS – w przypadku gdy zgłaszającym jest spółka prawa handlowego
 • podpisane pełnomocnictwo

 

Skorzystaj z formularza kontaktowego

wsteczna górę