Zastrzeżenie znaku towarowego za granicą - procedura międzynarodowa rejestracji znaku towarowego. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Procedura międzynarodowa

Zastrzeżenie znaku towarowego za granicą

Procedura międzynarodowa polega na zgłoszeniu znaku (na przykład zgłoszenia nazwy przedsiębiorstwa) w wielu krajach na całym świecie korzystając z tzw. Systemu Madryckiego. System ten jest administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Procedura międzynarodowa umożliwia złożenie jednego wniosku, w którym określa się w jakich państwach chcemy zarejestrować znak towarowy Rejestracja międzynarodowa nie jest jednolitą rejestracją, stanowi raczej wiązkę rejestracji krajowych.

Jak uzyskać ochronę znaku towarowego za granicą?

System międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, określany skrótowo jako System Madrycki, jest oparty na dwóch umowach międzynarodowych: Porozumieniu Madryckim oraz Protokole do Porozumienia Madryckiego. Międzynarodowa rejestracja udzielana jest przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP działającego jako urząd państwa pochodzenia. Znak towarowy zgłoszony w ramach Porozumienia Madryckiego lub Protokołu do tego Porozumienia może uzyskać ochronę w krajach, które są stronami Porozumienia lub Protokołu i zostały wyznaczone we wniosku o rejestrację międzynarodową.

Ochrona w procedurze międzynarodowej udzielana jest na 10 lat, z możliwością wielokrotnego przedłużania. Jednak przez pierwsze 5 lat ma ona charakter warunkowy. Jeśli bowiem w tym czasie wszczęte zostanie postępowanie, w wyniku którego znak ten przestanie być chroniony w kraju pochodzenia, to rejestracja międzynarodowa wygasa.

wsteczna górę