Czas ochrony znaku towarowego - dowiedz się, ile trwa okres ochronny. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Czas ochrony znaku towarowego

Ile trwa ochrona znaku towarowego ?

Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym RP. Ochrona znaku czyli udzielone prawo ochronne na znak towarowy może zostać przedłużone na wniosek uprawnionego dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie.

wsteczna górę