Zgłoszenie wzoru przemysłowego - jak dokonać rejestracji? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Procedura zgłoszeniowa

Jak wygląda procedura zgłoszeniowa wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP?

Schemat uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Po wpłynięciu zgłoszenia wzoru przemysłowego Urząd Patentowy niezwłocznie nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.
Po zarejestrowaniu zgłoszenia wzoru przemysłowego Urząd Patentowy bada zgłoszenie pod względem formalnym.

Urząd Patentowy nie bada obiektywnej nowości wzoru, jak to ma miejsce np. przy wzorach użytkowych, poprzez badanie stanu techniki.
Po ustaleniu i stwierdzeniu, że zgłoszenie wzoru przemysłowego zostało sporządzone prawidłowo Urząd Patentowy wydaje decyzję o udziele­niu prawa z rejestracji, pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwszy okres ochrony.

Po uiszczeniu w terminie opłaty ochronnej Urząd Patentowy dokonuje wpisu o udzieleniu prawa z rejestracji do rejestru wzorów przemysłowych oraz sporządza opisy ochronne wzoru i wydaje świadectwo rejestracji. Świadectwo rejestracji stanowi potwierdzenie udzielenia prawa z rejestracji.

ZOBACZ PRAWA Z REJESTRACJI

Dane teleadresowe

Kancelaria Patentowa "Radecki"

42-200 Częstochowa
ul. Struga 18
kom.: +48 504 136 020
tel./fax: +48 34 323 08 31
e-mail: radecki@apatent.pl

40-082 Katowice
ul.Jana III Sobieskiego 11
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 32 411 52 64
e-mail: apatent@apatent.pl

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 95/87
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 42 237 17 40
e-mail: apatent@apatent.pl

zobacz na mapie ...

wsteczna górę