Sposoby ochrony wzorów przemysłowych - procedura krajowa, regionalna i międzynarodowa. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Sposoby ochrony wzorów

Jakie są sposoby uzyskania ochrony patentowej za granicą ?

Ubiegając się o ochronę patentową na wynalazek za granicą zgłaszający może skorzystać z trzech procedur:

  • krajowej
  • regionalnej
  • międzynarodowej

Wykorzystanie przez zgłaszającego jednej z procedur nie wyklucza możliwości zastosowania pozostałych. Korzystanie z dwóch lub nawet trzech procedur jednocześnie jest stosowane w celu szybkiego uzyskania skutecznej i szerokiej ochrony.

Procedura krajowa

Procedura krajowa polega na dokonaniu zgłoszenia w krajowych urzędach patentowych zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi dokumentacji zgłoszeniowej, języka oraz pełnomocnika. Zasada przymusu rzecznikowskiego wobec zgłaszającego z zagranicy wymaga pośrednictwa rzecznika patentowego w poszczególnych państwach.

W celu uzyskania prawa wyłącznego korzystania ze wzoru na terenie Polski należy dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP oraz wnieść obowiązującą opłatę. W Polsce czas oczekiwania na udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy wynosi około 3 miesięcy. Ochrona wzoru przemysłowego może trwać maksymalnie 25 lat od daty zgłoszenia i jest podzielona na 5-letnie okresy ochronne. 

Procedura regionalna

Procedura regionalna. Możliwe jest, aby na podstawie jednego zgłoszenia złożonego we właściwym urzędzie regionalnym zastrzec wzór, który będzie chroniony w wielu państwach jednocześnie jeśli należą one do regionalnych porozumień międzyrządowych w sprawie udzielania praw wyłącznych.

Urzędem regionalnym, w którym dokonuje się zgłoszenia wzoru wspólnotowego jest  Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)  w Alicante (Hiszpania).

Podobnie jak w przypadku wzoru polskiego, czas trwania ochrony na zarejestrowany wzór wspólnotowy to maksymalnie 25 lat. Jest ona podzielona na pięcioletnie okresy ochronne, za które należy wnosić odpowiednie opłaty do EUIPO. Opłata za zgłoszenie stanowi równocześnie opłatę za pierwszy okres ochronny.

Rejestracja i publikacja pojedynczego wzoru wspólnotowego kosztuje 350 euro. Opłata za przedłużanie ochrony wzoru wspólnotowego na kolejne pięcioletnie okresy wynosi odpowiednio 90, 120, 150 i 180 euro.

Procedura międzynarodowa

Procedura międzynarodowa. Uzyskanie ochrony na wzór przemysłowy możliwe jest w trybie międzynarodowym na mocy Porozumienia Haskiego. System międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych jest administrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).Rejestracja może być dokonana na podstawie jednego zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie lub za pośrednictwem urzędu patentowego państwa-strony Porozumienia Haskiego.

Koszty rejestracji wzoru przemysłowego w ramach zgłoszenia międzynarodowego uzależnione są od liczby krajów wskazanych w zgłoszeniu. Przeciętne koszty rejestracji wzoru przemysłowego w jednym państwie wahają się w granicach między 500 a 1000 euro.

Pierwszy okres ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego wynosi 5 lat i może być przedłużany o kolejne okresy czasu zgodnie z przepisami wyznaczonych krajów. Wnioski o przedłużenie ochrony składane są w biurze WIPO łącznie z odpowiednimi opłatami.

Dane teleadresowe

Kancelaria Patentowa "Radecki"

42-200 Częstochowa
ul. Struga 18
kom.: +48 504 136 020
tel./fax: +48 34 323 08 31
e-mail: radecki@apatent.pl

40-082 Katowice
ul.Jana III Sobieskiego 11
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 32 411 52 64
e-mail: apatent@apatent.pl

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 95/87
kom.: +48 516 188 991
tel.: +48 42 237 17 40
e-mail: apatent@apatent.pl

zobacz na mapie ...

wsteczna górę