Co to jest wynalazek? Definicja i Pojęcia. Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Co to jest wynalazek?

Pojęcie wynalazku jest obszerne i nawet sama ustawa Prawo własności przemysłowej nie zawiera jego legalnej definicji. Ustawodawca określił jedynie pewne cechy, które wynalazek musi posiadać, aby mógł uzyskać ochronę patentową. Jednakże, można określić wynalazek jako rozwiązanie problemu technicznego za pomocą środków technicznych. Takie rozwiązanie musi dotyczyć oddziaływania na istniejącą w przyrodzie materię i umożliwiać otrzymanie powtarzalnego rezultatu zaspokajającego potrzeby ludzkie.

Chcąc udzielić odpowiedzi na pytanie “Co to jest wynalazek?” można także powiedzieć, że jest to efekt wysiłku twórczego człowieka, którego celem jest osiągnięcie określonego technicznego rezultatu. Wynalazkiem jest zatem pomysł wynalazczy, pozwalający na uzyskanie nieznanego dotąd efektu technicznego. Aby jednak pomysł wynalazczy został uznany za wynalazek patentowalny i podlegał ochronie patentowej musi spełniać określone wymogi prawne.

Wynalazek a ustawa

Pojęcie wynalazku zdefiniowane przez ustawę zawęża jego rozumienie tylko do rozwiązań, na które może być udzielony patent. Przepisy wskazują pewne cechy, które wynalazek musi posiadać, aby uzyskać ochronę patentową. Zgodnie z nimi, aby rozwiązanie mogło zostać uznane za wynalazek patentowalny musi być:

  • nowe,
  • posiadać poziom wynalazczy,
  • nadawać się do przemysłowego stosowania.

Rozwiązanie techniczne, aby zostało opatentowane musi w klarowny sposób wskazywać wszelkie dane niezbędne do realizacji określonego celu tak, aby znawca w wybranej dziedzinie mógł urzeczywistnić wynalazek samodzielnie, bez dodatkowego wkładu twórczego. W celu stwierdzenia zgodności rozwiązania z ustawowymi wymaganiami należy przeprowadzić badania patentowe, czym m.in. zajmujemy się w naszej kancelarii patentowej.

Co może być wynalazkiem?

Zakres, jaki obejmuje pojęcie wynalazku również jest szeroki. Wynalazkiem jest rozwiązanie określonej trudności, w jakiejkolwiek dziedzinie techniki, które nadaje się do przemysłowego zastosowania. Wynalazkiem może być nowe funkcjonalniejsze i trwalsze urządzenie, tańszy i efektywniejszy proces technologiczny, tworzywo o nowych właściwościach, kompozycja kosmetyczna o wielofunkcyjnym zastosowaniu. Zatem odpowiadając na pytanie, co to jest wynalazek, można rzec, że to materialne ucieleśnienie pomysłu wynalazczego uzyskane za pomocą środków technicznych służących do jego realizacji.

wsteczna górę