Ocena możliwości ochrony znaku towarowego - co daje badanie zdolności rejestrowej? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Ocena możliwości ochrony znaku

Co daje badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?

Badanie zdolności rejestrowej przed zgłoszeniem znaku nie jest obowiązkowe, ale warto je wykonać. W oparciu o nie powstaje m.in. ocena możliwości ochrony znaku towarowego. Badanie obejmuje analizę znaków zgłoszonych w systemie międzynarodowym, regionalnym oraz krajowym posiadających ochronę na terenie Polski. Poszukiwanie ma na celu wykrycie znaków stanowiących przeszkodę dla zgłaszanego lub używanego znaku. Ocena dokonywana jest na podstawie wielu kryteriów obejmujących między innymi:

  • względne oraz bezwzględne przeszkody w rejestracji znaku towarowego,
  • nazw identycznych, jak również myląco podobnych, zawierających kombinację sufiksów, prefiksów, dodatków fonetycznych, homonimów, synonimów, nazw posiadających podobny rdzeń,
  • badanie elementów graficznych znaku umożliwiające ocenę czy dane logo jest faktycznie oryginalne i nie narusza wcześniejszych znaków.

Korzyści z badania znaku towarowego:

  • ocena możliwości ochrony znaku towarowego. Na podstawie uzyskanych wyników ustala się, jakie są szanse na to, aby Urząd Patentowy udzielił prawo ochronne,
  • informacja przed zagrożeniem naruszenia innych znaków,
  • otrzymanie wskazówek, dotyczących wprowadzenia koniecznych zmian w znaku bądź w wykazie towarów, w celu uzyskania ochrony.

Przeprowadzone badanie zdolności rejestrowej znaku znacząco minimalizuje ryzyko naruszenia praw osób trzecich, ale nie daje 100% pewności uzyskania ochrony znaku towarowego.

wsteczna górę