Co nie jest wzorem użytkowym? Kancelaria patentowa - Apatent

Po co patentować ?

W celu zabezpieczenia przed podrabianiem rozwiązań przez konkurentów. Brak ochrony zachęca konkurencję do czerpania korzyści z Twoich pomysłów.

Po co patentować?

Co nie jest wzorem użytkowym ?

Jakie rozwiązania nie są wzorami użytkowymi?Jakie rozwiązania nie są wzorami użytkowymi?

Prawo ochronne na wzór użytkowy nie może zostać udzielone na rozwiązania nieokreślone przestrzennie, w szczególności takie jak:

- sposoby (określone następującymi po sobie czynnościami np. sposób wytwarzania produktu),
- układy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne bądź algorytmy (charakteryzowane przez strukturę połączeń elementów lub bloków),
- wytwory bezpostaciowe, jak np. substancja płynna, maść, środek farmaceutyczny, lek, itp.,
- zastosowania (nowe zastosowanie substancji, lub użycie takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie).

Z mocy prawa nie uznaje się za wzory użytkowe w szczególności:

  • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
  • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
  • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
  • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
  • programów do maszyn cyfrowych;
  • przedstawienia informacji.
wsteczna górę